Wilt u lid worden? Stuur uw gegevens via onderstaand formulier. Wilt u onze vereniging een hart onder de riem steken? Dan kunt u vriend van ons worden via deze pagina: Vriend van Ha-Stu worden

  Ondergetekende verklaart hierbij zich in te schrijven als:
  trainingslidcompetitielid

  Naam en voorletters:

  Voornaam:

  Studentnummer:

  Onderwijsinstelling:

  Sportkaartnummer:

  Geboortedatum:

  Postcode en Plaats:

  Adres:

  Telefoon:

  E-mail:

  IBAN rekeningnummer:

  Vorige vereniging en lid t/m:

  Foto:


  Bekijk hier de voorwaarden van werkacties.


   

  Algemene voorwaarden lidmaatschap Ha-Stu:

  Lidmaatschap
  • Het lidmaatschap wordt ieder seizoen automatisch verlengt voor het volgende seizoen op 1 juni.
  • Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dient u voor 1 juni schriftelijk (postadres: N.S.Z.V. Ha-Stu, Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen) of digitaal (emailadres: info@hastu.nl) bericht te sturen naar het bestuur van N.S.Z.V. Ha-Stu onder vermelding van naam, voorletters en rekeningnummer.
  • Wanneer u uw lidmaatschap niet voor 1 juni opzegt, zal het gehele volgende seizoen in rekening worden gebracht.
  • Als u het niet eens bent met een afschrijving, bent u bevoegd om het bedrag binnen 8 weken te laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

  Bedragen

  • Algemene leden (waaronder trainingsleden) betalen een contributie van €20,- per jaar.
  • Vanuit het Radboud Sport Centrum is het verplicht om een Sportkaart te hebben wanneer u sport in het sportcentrum. Deze kaart kost €16,95 per maand of €113,- voor een heel jaar. Met deze kaart kunt u naast trainen bij ons ook gebruik maken van alle andere faciliteiten en sporten die het RSC te bieden heeft.
  • Indien u lid bent van N.S.Z.V Ha-Stu maar geen sportkaart hebt, dan ligt de aansprakelijkheid bij eventuele gevolgen (boetes) volledig bij de sporter zelf. Het RSC kan een boete opleggen voor ieder lid dat niet in het bezit is van een sportkaart. Deze boete zal doorberekend worden naar het lid dat de overtreding heeft begaan.
  • Competitieleden betalen een contributie van €145,- per jaar, welke in vier termijnen van €36,25 wordt afgeschreven.
  • Activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden zijn bijna altijd gratis, maar in sommige gevallen kan om een kleine bijdrage gevraagd worden. Dit zal ruim voor de activiteit bekend gemaakt worden.
  • Indien u lid wordt van N.S.Z.V Ha-Stu gaat u akkoord met de werkactieregeling (zie hieronder voor de voorwaarden).

  Regeling machtiging

  • Deze machtiging tot automatische afschrijving is geldig zolang u lid bent van N.S.Z.V. Ha-Stu (zie met betrekking tot lidmaatschap bovenstaande onder kopje ‘lidmaatschap’).

  Werkacties

  Om onze vereniging financieel gezond te houden en leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren voor onze leden, wordt vanaf seizoen 2016-2017 een werkactieregeling ingesteld. Wat houdt dit precies in?

  • Alle leden (met uitzondering van trainers, coaches en scheidsrechters) dienen een verplichte bijdrage te leveren aan de vereniging.
  • Competitie- en trainingsleden moeten jaarlijks minimaal voor €30,- aan werkacties doen.
  • Het aantal uur dat je moet werken is afhankelijk van het bedrag dat we per werkactie krijgen. In de mail die je voor de werkactie krijgt staat hoe hoog het bedrag is voor die werkactie.
  • Wil of kun je hier niet aan voldoen? Dan volstaat ook een financiële bijdrage van maximaal €30,-, afhankelijk van het aantal uur dat je al dan niet gewerkt hebt.
  • Werkacties (meestal erg leuk en gezellig om met een groep te doen) worden ruim van tevoren kenbaar gemaakt via de mail, zodat je je op tijd kunt opgeven.

  Privacy statement

  In dit document vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die studentensportvereniging N.S.Z.V. Ha-Stu verzamelt van haar leden en begunstigende leden. De twee hiervoor genoemde groepen zullen nader aangeduid worden als ‘de leden’. De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij u hiervan tevoren toestemming voor heeft gegeven. Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig en leden moeten om deze reden de privacy statement regelmatig raadplegen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen zullen in dit document worden gewijzigd en hiervoor wordt opnieuw toestemming gevraagd. Drastische veranderingen in de privacy statement kunnen daardoor niet tussentijds worden aangepast. Tenzij voorafgaand aan de verandering toestemming is gevraagd aan de leden die de privacy statement eerder al hebben getekend.

   

  Het inschrijfformulier

  Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die verzameld worden op het inschrijfformulier en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van de vereniging. De gegevens verstrekt via het inschrijfformulier worden opgeslagen in het algemene ledenbestand. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server waar alleen de voorzitter, penningmeester en de secretaris van N.S.Z.V. Ha-Stu toegang tot hebben. Daarnaast worden deze gegevens opgeslagen in een digitaal administratieprogramma. Met de beheerders van dit administratieprogramma is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De persoonsgegevens worden bewaard tot en met oktober van het opeenvolgende collegejaar van het collegejaar waarin het lid- of donateurschap wordt opgeheven bij N.S.Z.V. Ha-Stu via de gangbare procedure voor opzegging, d.w.z. via een e-mail naar info@hastu.nl voor 1 juni van het desbetreffende collegejaar. Daarna worden de gegevens verwijderd. Als een persoon opnieuw lid of donateur wil worden, dient hij of zij opnieuw een formulier in te vullen.

   

  Gegeven: Doel:
  Voor- en achternamen Om onderscheid uit te drukken tussen leden
  Geboortedatum Om te bepalen of een lid jonger of ouder is dan 18 jaar, wat van belang is voor de wet
  Telefoonnummer Om in contact te komen in geval van nood, en voor verheldering van onduidelijkheden en/of vragen
  Adres Voor het opsturen van documenten, zoals het verenigingsblad
  E-mailadres Om in contact te komen en blijven in geval van mededelingen en/of uitnodigingen, en om de nieuwsbrief te verzenden met daarin relevant geachte informatie voor de leden
  Studentnummer/Sportkaartnummer Om te duiden welk type lidmaatschap benodigd is/ voor het aanvragen van subsidies/ voor het controleren van het abonnement bij het Radboud Sportcentrum
  IBAN Om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld en bondscontributie af te kunnen schrijven via automatisch incasso en om toekomstige betalingen/declaraties makkelijker te laten verlopen
  BIC Om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld en bondscontributie af te kunnen schrijven via automatisch incasso en om toekomstige betalingen/declaraties makkelijker te laten verlopen
  Start collegejaar Om onderscheid te maken tussen jaarlagen van de leden
  Bond nummer Voor het inschrijven bij de sportbond en het inschrijven van competities

   

  Daarnaast kan door de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen aan N.S.Z.V.  Ha-Stu  gevraagd worden om bepaalde gegevens die bij de inschrijving zijn ingevuld te verstrekken. Dit om de student status van de leden en daarmee de ledenlijsten te controleren. Hierbij gaat het om de naam van het lid en de status van de student en het studentnummer dan wel sportkaartnummer. Met het ondertekenen van deze privacyverklaring wordt akkoord gegaan met het verstrekken van de hierboven genoemde gegevens aan de Radboud Universiteit, het Radboud Sportcentrum, het Radboud Fonds en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen voor het aanvragen van subsidies.

  Voor het inschrijven voor competities kunnen bovenstaande gegevens gedeeld worden met de bond dan wel de competitieleiding.

   

  Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt er dus toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.

   

  Inzien en aanpassen van uw gegevens

  Het is altijd mogelijk om bij de secretaris uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en om een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van de gegevens in te dienen. Voor alle gegevens geldt dat wanneer er sprake is van een wijziging, aanvulling of verwijdering, u deze zelf door dient te geven aan het bestuur.

  Leave Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  clear formSubmit