Door middel van dit formulier kunnen leden van N.S.Z.V. Ha-STU onkosten declareren bij de penningmeester van N.S.Z.V. Ha-STU. Alleen duidelijke en volledig ingevulde declaraties die binnen 2 maanden na de factuurdatum zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Zorg dat er bij de factuur altijd een afbeelding van de bon wordt bijgevoegd in de vorm van een foto of van een scan. Zorg er tevens, mits van toepassing, voor dat de declaratie wordt opgenomen in de afrekening van de commissie. Zonder tegenbericht kan je het bedrag, mits de declaratie volledig is ingevuld, binnen 14 dagen op je bank/giro rekening verwachten.

  Omschrijving kosten

  Hoogte bedrag

  Datum gemaakte kosten

  Commissie (mits van toepassing)

  Naam

  Postcode + huisnummer

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Uw email

  IBAN

  Upload file


  Upload file 2  LET OP: Indien er geen bon is bijgevoegd kan de declaratie niet in behandeling wordt genomen. Zorg daarom dat je altijd een bonnetje toevoegt.